Zapytania Go to Brand

                                  

 

 

 

PROJEKT PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie

3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

TYTUŁ PROJEKTU:

"FRUKKO Twoje oczyszczalnie - program międzynarodowej promocji branży budowy i wykańczania budowli".

 


CEL PROJEKTU:

Celem realizacji projektu jest promocja polskich produktów branży budowy i wykańczania budowli, w tym systemów oczyszczania ścieków i systemów zagospodarowania wody deszczowej.
Zaprojektowane działania mają na celu promocję produktów polskiej firmy FRUKKO Łukasz Wiśniewski.


PLANOWANE EFEKTY:

Uczynienie produktów firmy FRUKKO Łukasz Wiśniewski produktami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowanie Marki Polskiej Gospodarki. Rozpoznawalność marki, przełoży się na rozwój działalności gospodarczej, w tym eksportowej, oraz wzrost wolumenu sprzedaży z działalności eksportowej. 

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Całkowity koszt realizacji projektu: 1 001 524,27 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 804 768,00 zł
 

ZAPYTANIE 13/GTB/2019

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie
3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.
„Indywidualna wyjazdowa misja gospodarcza (dotyczy BPP)”
 
 
docTresc_zapytania_13_GTB_2019.pdf

docZALACZNIK_1_FROMULARZ_OFERTOWY.pdf 

docZALACZNIK_2_OSWIADCZENIE_O_BRAKU_POWIAZAN.pdf 

docZALACZNIK_3_OSWIADCZENIE_WYKONAWCY.pdf 

docZALACZNIK_4-ZDOLNOSC-FINANSOWA.pdf 

docZALACZNIK_5_NIEZALEGANIE.pdf 

docZALACZNIK_6_HRF.pdf

  

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 12/GTB/2019

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie

3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Kompleksowej oferty na organizację wyjazdu na targi:

THE BIG FIVE DUBAJ 2019

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!! 

 

docZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY.pdf

docTRESC_ZAPYTANIA_12_GTB_2019.pdf

docZALACZNIK__nr_1_SIWZ.pdf

docZALACZNIK_2_FROMULARZ_OFERTOWY.pdf

docZALACZNIK_3_OSWIADCZENIE_O_BRAKU_POWIAZAN.pdf

docZALACZNIK_4_OSWIADCZENIE_WYKONAWCY.pdf

docZALACZNIK_5-ZDOLNOSC-FINANSOWA.pdf

docZALACZNIK_6_NIEZALEGANIE.pdf

docZALACZNIK_7_HRF.pdf

 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 11/GTB/2019

 W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand „Przygotowanie i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych”.

 

 docZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY.pdf

 docTRESC_ZAPYTANIA_11_GTB_2018.pdf

docZALACZNIK_1_SWIZ.pdf

docZALACZNIK_2_FROMULARZ_OFERTOWY.pdf

docZALACZNIK_3_OSWIADCZENIE_O_BRAKU_POWIAZAN.pdf

docZALACZNIK_4_OSWIADCZENIE_WYKONAWCY.pdf

docZALACZNIK_5-ZDOLNOSC-FINANSOWA.pdf 

docZALACZNIK_6_NIEZALEGANIE.pdf 

docZALACZNIK_7_HRF.pdf 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 10/GTB/2019

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand „Przygotowanie i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych”

 

docZAWIADOMIENIE_O_ANULOWANIU_ZAPYTANIA_10_GTB_2019.pdf

 docTRESC_ZAPYTANIA_10_GTB_2019.pdf

docZALACZNIK_1.pdf 

docZALACZNIK_2.pdf 

docZALACZNIK_3.pdf 

docZALACZNIK_4.pdf 

docZALACZNIK_5.pdf 

docZALACZNIK_6.pdf 

docZALACZNIK_7.pdf

  

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 9/GTB/2018

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz inter- nacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie

3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Kompleksowej oferty na organizację wyjazdu na targi:

 • WORLD OF CONCRETE LAS VEGAS 2019
 • AQUA THERM KIEV 2019
 • ECOBUILD LONDYN 2019
 • AQUATECH AMSTERDAM 2019

 

 docZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY.pdf

 docTRESC_ZAPYTANIA_9_GTB_2018.pdf 

docZALACZNIK_1_SIWZ.pdf 

docZALACZNIK_2_FROMULARZ_OFERTOWY.pdf 

docZALACZNIK_3_OSWIADCZENIE_O_BRAKU_POWIAZAN.pdf 

docZALACZNIK_4_OSWIADCZENIE_WYKONAWCY.pdf 

docZALACZNIK_5-ZDOLNOSC_FINANSOWA.pdf 

docZALACZNIK_6_NIEZALEGANIE.pdf 

docZALACZNIK_7_HRF-kopia.pdf  

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 8/GTB/2018

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie

3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Kompleksowej oferty na organizację wyjazdu na targi:

 • KAZ BUILD 2018 KAZACHSTAN
 • THE BIG FIVE DUBAJ 2018
 • VVS-DAGENE NORWEGIA 2018    

 

 

 docZAWIADOMIENIE__O_WYBORZE_OFERTY_8_GTB_2018.pdf

 docTRESC_ZAPYTANIA_8_GTB_2018.pdf 

docZALACZNIK_1_SIWZ.pdf 

docZALACZNIK_2_FROMULARZ_OFERTOWY.pdf 

docZALACZNIK_3_OSWIADCZENIE_O_BRAKU_POWIAZAN.pdf 

docZALACZNIK_4_OSWIADCZENIE_WYKONAWCY.pdf 

docZALACZNIK_5-ZDOLNOSC_FINANSOWA.pdf 

docZALACZNIK_6_NIEZALEGANIE.pdf 

docZALACZNIK_7_HRF.pdf 

  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 7/GTB/2018 


W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Zapytanie ofertowe zgodne z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zgodne z pkt. 6.5.1 Rozeznanie rynku zawarte w w/w wytycznych „Kompleksowa oferta na usługę doradczą oraz usługę szkoleniową”.

 

docTRESC_ZAPYTANIA__7_GTB_2018.pdf

docZALACZNIK_1.pdf 

docZALACZNIK_2.pdf 

docZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY_7_GTB_2018.pdf 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 6/GTB/2018


W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Kompleksowej oferty na organizację wyjazdu na targi: IFAT w Monachium w terminie 14-18.05.2018 

 

docZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY_6_gtb_2018.pdf

docTRESC_ZAPYTANIA_6_GTB_2018.pdf

docZALACZNIK_1.pdf

docZALACZNIK_2.pdf

docZALACZNIK_3.pdf

docZALACZNIK_4.pdf

docZALACZNIK_5.pdf

docZALACZNIK_7.pdf

docZALACZNIK_8.pdf 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 5/GTB/2017 


W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz inter- nacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Kompleksowej oferty na organizację wyjazdu na targi: NORDBYGG w Sztokholmie w terminie 10-13.04.2018

docZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE.pdf

docTRESC_ZAPYTANIA__5_GTB_2017.pdf

docZALACZNIK_1.pdf

docZALACZNIK_2.pdf

docZALACZNIK_3.pdf

docZALACZNIK_4.pdf

docZALACZNIK_6.pdf

docZALACZNIK_7.pdf

docZALACZNIK_8.pdf

  

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 4/GTB/2017

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych

przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Kompleksowej oferty na organizację wyjazdu na targi:

 • BYGG REIS DEG 2017 Oslo Norwegia, 
 • SWISSBAU 2018 Szwajcaria Bazylea

 

Tytuł projektu: FRUKKO Twoje oczyszczalnie - program międzynarodowej promocji branży budowy i wykańczania budowli

 

 docZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY.pdf

docTRESC_ZAPYTANIA_GTB_4_2017.pdf

docZALACZNIK_1.pdf

docZALACZNIK_2.pdf

docZALACZNIK_3.pdf

docZALACZNIK_4.pdf

docZALACZNIK_5.pdf

docZALACZNIK_6.pdf

docZALACZNIK_7.pdf

docZALACZNIK_8.pdf

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 3/GTB/2017 

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Kompleksowej oferty na organizację wyjazdu na targi:

 • BYGG REIS DEG 2017 Oslo Norwegia,
 • SWISSBAU 2018 Szwajcaria Bazylea 
 • NORDBYGG 2018 Sztokholm  

 

Tytuł projektu: FRUKKO Twoje oczyszczalnie - program międzynarodowej promocji branży budowy i wykańczania budowli

docTRESC_ZAPYTANIA_GTB_3_2017.pdf

docZALACZNIK_1.pdf

docZALACZNIK_2.pdf

docZALACZNIK_3.pdf

docZALACZNIK_4.pdf

docZALACZNIK_5.pdf

docZALACZNIK_6.pdf

docZALACZNIK_7.pdf

docZALACZNIK_8.pdf

  

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 2/GTB/2017

 

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych –Go to Brand.

Zapytanie ofertowe zgodne z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zgodne z pkt. 6.5.1 Rozeznanie rynku zawarte w ww. wytycznych

Tytuł projektu: FRUKKO Twoje oczyszczalnie - program międzynarodowej promocji branży budowy i wykańczania budowli 

 

 docZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY_GTB_2_2017.pdf

 docTRESC_ZAPYTANA_2_2017.pdf

docZALACZNIK_1.pdf

 

 
 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 1/GTB/2017

 

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Kompleksowej oferty na organizację wyjazdu na targi:

 • BYGG REIS DEG 2017 Oslo Norwegia
 • IFAT Monachium Niemcy 2018
 • SWISSBAU 2018 Szwajcaria Bazylea

 

 

docZapytanie_1_GTB_2017.pdf

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.