• Slajd #1
  • Slajd #2
  • Slidej #3
  • Slidej #4
  • Slidaj #5

Zapytanie ofertowe do Go to Brand

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 2/GTB/2017

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych –Go to Brand Zapytanie ofertowe zgodna z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zgodne z pkt. 6.5.1 Rozeznanie rynku zawarte w ww. wytycznych

Tytuł projektu:

FRUKKO Twoje oczyszczalnie - program międzynarodowej promocji branży budowy i wykańczania budowli

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe - kliknij

Załącznik nr 1 - kliknij 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 1/GTB/2017

 

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Kompleksowej oferty na organizację wyjazdu na targi:

BYGG REIS DEG 2017 Oslo Norwegia, IFAT Monachium Niemcy 2018

oraz SWISSBAU 2018 Szwajcaria Bazylea

 

Szczegóły zmian treści zamówienia z dnia 08.09.2017

Zmiana treści zamówienia z dnia 08.09.2017

Pytania skierowane do firmy

Zmiana SIWZ - kliknij 

Zapytanie ofertowe - kliknij

SIWZ - kliknij 

Załącznik nr 2 - kliknij

Zalącznik nr 3 - kliknij

Załącznik nr 4 - kliknij

Załącznik nr 5 - kliknij

Załacznik nr 6 - kliknij

Załącznik nr 7 - kliknij

Załącznik nr 8 - kliknij