• Slajd #10
MPG Logo

Zapytanie ofertowe do Go to Brand

                                  b_200_107_16777215_00_images_docs_logo_FE_Inteligentny_Rozwoj_rgb-1.jpg        MPG_logo_vertical.jpg     b_245_98_16777215_00_images_docs_UE_EFRR_rgb-2.jpg

PROJEKT PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand 

Tytuł projektu: FRUKKO Twoje oczyszczalnie - program międzynarodowej promocji branży budowy i wykańczania budowli

 
CEL PROJEKTU:
Celem realizacji projektu jest promocja polskich produktów branży budowy i wykańczania budowli, w tym systemów oczyszczania ścieków i systemów zagospodarowania wody deszczowej.
Zaprojektowane działania mają na celu promocję produktów polskiej firmy FRUKKO Łukasz Wiśniewski

PLANOWANE EFEKTY:

Uczynienie produktów firmy FRUKKO Łukasz Wiśniewski produktami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowanie Marki Polskiej Gospodarki.Rozpoznawalność marki, przełoży się na rozwój działalności gospodarczej, w tym eksportowej, oraz wzrost wolumenu sprzedaży z działalności eksportowej

WARTOŚĆ PROJEKTU: Całkowity koszt realizacji projektu: 1 001 524,27 zł

Wkład Funduszy Europejskich804 768,00 zł

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 6/GTB/2018
W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz inter- nacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Kompleksowej oferty na organizację wyjazdu na targi: IFAT w Monachium w terminie 14-18.05.2018 

Pełna treść zapytanie

SIWZ do zapytanie

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

załącznik 6

załącznik 7

załącznik 8

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 5/GTB/2017
W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz inter- nacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Kompleksowej oferty na organizację wyjazdu na targi: NORDBYGG w Sztokholmie w terminie 10-13.04.2018 

  

Ogłoszenie wyboru oferty

Zapytanie 5/GTB/2017

Załącznik 1 SIWZ

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 4/GTB/2017

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych

przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Kompleksowej oferty na organizację wyjazdu na targi: BYGG REIS DEG 2017 Oslo Norwegia, SWISSBAU 2018 Szwajcaria Bazylea 

Tytuł projektu: FRUKKO Twoje oczyszczalnie - program międzynarodowej promocji branży budowy i wykańczania budowli

Zmiana informacji o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty 

Zapytanie ofertowe 4/GTB/2017

SIWZ dla 4/GTB/2017

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

 Załącznik nr 8

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 3/GTB/2017

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś

priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Kompleksowej oferty na organizację wyjazdu na targi:

BYGG REIS DEG 2017 Oslo Norwegia, SWISSBAU 2018 Szwajcaria Bazylea oraz NORDBYGG 2018

 Sztokholm

Tytuł projektu:

FRUKKO Twoje oczyszczalnie - program międzynarodowej promocji branży budowy i wykańczania budowli

 

Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego 3/GTB/2017 

Zapytanie ofertowe 3/GTB/2017

SIWZ dla 3/GTB/2017

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

 Załącznik nr 8 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 2/GTB/2017

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych –Go to Brand Zapytanie ofertowe zgodna z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zgodne z pkt. 6.5.1 Rozeznanie rynku zawarte w ww. wytycznych

Tytuł projektu:

FRUKKO Twoje oczyszczalnie - program międzynarodowej promocji branży budowy i wykańczania budowli

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe - kliknij

Załącznik nr 1 - kliknij 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 1/GTB/2017

 

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Kompleksowej oferty na organizację wyjazdu na targi:

BYGG REIS DEG 2017 Oslo Norwegia, IFAT Monachium Niemcy 2018

oraz SWISSBAU 2018 Szwajcaria Bazylea

 

Ogłoszenie o zakończonym postępowaniu 

Szczegóły zmian treści zamówienia z dnia 08.09.2017

Zmiana treści zamówienia z dnia 08.09.2017

Pytania skierowane do firmy

Zmiana SIWZ - kliknij 

Zapytanie ofertowe - kliknij

SIWZ - kliknij 

Załącznik nr 2 - kliknij

Zalącznik nr 3 - kliknij

Załącznik nr 4 - kliknij

Załącznik nr 5 - kliknij

Załacznik nr 6 - kliknij

Załącznik nr 7 - kliknij

Załącznik nr 8 - kliknij