• Slajd #32

DOBÓR OCZYSZCZALNI KLIKNIJ!!!      

MIKOŁAJKOWA OFERTA ZAPYTAJ PRACOWNIKA

 

MPG Logo

Budowa przydomowych oczyszczalni – aspekty prawne

Szanowni Państwo,

Nasza firma pomaga w wykonywaniu dokumentacji projektowej dla każdego rodzaju oczyszczalni ścieków oraz zajmuje się profesjonalnym montażem na terenie całego kraju. Poniżej przedstawiamy aspekty prawne dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W przypadku wykonywania oczyszczalni o przepustowości nie przekraczającej 7,5 m3 na dobę (oczyszczalnia od 1 do 50 osób) nie wymagane jest pozwolenie na budowę. W celu dokonania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wystarczy zgłosić ten fakt do odpowiedniego organu, którym jest Starosta. Mowa jest o tym w art. 29 ust. 1 pkt. 3 i art. 30 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.).

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane tylko wówczas, gdy decydujemy się na odprowadzenie ścieków do cieku wodnego, który nie jest naszą własnością (pomagamy w napisaniu operatów).

W przypadku, gdy przepustowość Naszej oczyszczalni będzie przekraczać 7,5 m3 na dobę, niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie dokumentacji projektowej. Mówi o tym Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z późn. zm.)

 

ODLEGŁOŚCI DLA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI

1

ODLEGŁOŚĆ OD GRANIC DZIAŁKI

2 M

2

ODLEGŁOŚĆ OCZYSZCZALNI OD STUDNI

15 M

3

ODLEGŁOŚĆ ROZSĄCZENIA OD STUDNI

30 M

4

ODLEGŁOŚĆ OD GAZU I RUR WODNYCH

1.5 M

5

ODLEGŁOŚĆ OD DRZEW

3 M

 

Oczyszczalnia powinna znajdować się w odległości m.in 5 m od okien budynku zamieszkiwanego przez ludzi. Można zamontować ja również w dalszych odległościach.

W przypadku bliższego posadowienia oczyszczalni należy pamiętać o wykonaniu odpowietrzenia kanalizacji do wysokości 0,6 m ponad najwyższe okno. Średnica odpowietrzenia powinna być nie mniejsza niż 110 mm. Proszę pamiętać aby przy wykonywaniu wykopów w odległości bliższej niż 5 m zachować wszelkie środki ostrożności celem zabezpieczenia budynku przed uszkodzeniem.