• Slajd #34
  • Slajd #33
  • Slajd #20
  • Slajd # 21
  • Slidej #3
  • Slidej #4
MPG Logo

Zapytanie Go to Brand

                                  b_200_107_16777215_00_images_docs_logo_FE_Inteligentny_Rozwoj_rgb-1.jpg        MPG_logo_vertical.jpg     b_245_98_16777215_00_images_docs_UE_EFRR_rgb-2.jpg

PROJEKT PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand 

Tytuł projektu: FRUKKO Twoje oczyszczalnie - program międzynarodowej promocji branży budowy i wykańczania budowli

 
CEL PROJEKTU:
Celem realizacji projektu jest promocja polskich produktów branży budowy i wykańczania budowli, w tym systemów oczyszczania ścieków i systemów zagospodarowania wody deszczowej.
Zaprojektowane działania mają na celu promocję produktów polskiej firmy FRUKKO Łukasz Wiśniewski

PLANOWANE EFEKTY:

Uczynienie produktów firmy FRUKKO Łukasz Wiśniewski produktami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowanie Marki Polskiej Gospodarki.Rozpoznawalność marki, przełoży się na rozwój działalności gospodarczej, w tym eksportowej, oraz wzrost wolumenu sprzedaży z działalności eksportowej

WARTOŚĆ PROJEKTU: Całkowity koszt realizacji projektu: 1 001 524,27 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 804 768,00 zł

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 12/GTB/2019

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś

priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Kompleksowej oferty na organizację wyjazdu na targi:

THE BIG FIVE DUBAJ 2019

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!

Zawiadomienie o wyborze oferty

Treść zapytania 12/GTB/2019

Załącznik nr 1 SIWZ

Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 5 Zdolność Finansowa

Załącznik nr 6 Oświadczenie o niezaleganiu

Załącznik nr 7 HRF

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 11/GTB/2019

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój

2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie

promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie

MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

„Przygotowanie i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych,

elektronicznych, cyfrowych”

Zawiadomienie o wyborze oferty

Treść zapytania 11/GTB/2019

Załącznik nr 1 SIWZ

Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 5 Zdolność Finansowa

Załącznik nr 6 Oświadczenie o niezaleganiu

Załącznik nr 7 HRF

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 10/GTB/2019

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój

2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie

promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie

MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

„Przygotowanie i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych,

elektronicznych, cyfrowych”

 

Informacja o anulowaniu zamówienia

Treść zapytania 10/GTB/2019

Załącznik nr 1 SIWZ

Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 5 Zdolność Finansowa

Załącznik nr 6 Oświadczenie o niezaleganiu

Załącznik nr 7 HRF

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 9/GTB/2018

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz inter- nacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Kompleksowej oferty na organizację wyjazdu na targi:

WORLD OF CONCRETE LAS VEGAS 2019

AQUA THERM KIEV 2019

ECOBUILD LONDYN 2019

AQUATECH AMSTERDAM 2019 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Treść zapytania 9/GTB/2018

Załącznik nr 1 SIWZ

Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 5 Zdolność Finansowa

Załącznik nr 6 Oświadczenie o niezaleganiu

Załącznik nr 7 HRF

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 8/GTB/2018

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Kompleksowej oferty na organizację wyjazdu na targi:

KAZ BUILD 2018 KAZACHSTAN

THE BIG FIVE DUBAJ 2018

VVS-DAGENE NORWEGIA 2018

Zawiadomienie o wyborze oferty

Treść zapytania 8/GTB/2018

załacznik 1 siwz

załacznik 2 FROMULARZ OFERTOWY

ZALACZNIK 3 OSWIADCZENIE O BRAKU POWIAZAŃ

ZALACZNIK 4 OSWIADCZENIE WYKONAWCY

ZALACZNIK 5 ZDOLNOSC FINANSOWA

ZALACZNIK 6 NIEZALEGANIE

ZALACZNIK 7 HRF

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 7/GTB/2018
W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przed- siębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Zapytanie ofertowe zgodna z wytycznymi w zakresie kwalifikowal- ności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Eu- ropejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zgodne z pkt. 6.5.1 Rozeznanie rynku zawarte w w/w wytycznych
„ Kompleksowa oferta na usługę doradczą oraz usługę szkoleniową” 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Treść zapytania

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 6/GTB/2018
W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz inter- nacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Kompleksowej oferty na organizację wyjazdu na targi: IFAT w Monachium w terminie 14-18.05.2018 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Pełna treść zapytanie

SIWZ do zapytanie

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

załącznik 6

załącznik 7

załącznik 8

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 5/GTB/2017
W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz inter- nacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Kompleksowej oferty na organizację wyjazdu na targi: NORDBYGG w Sztokholmie w terminie 10-13.04.2018 

  

Ogłoszenie wyboru oferty

Zapytanie 5/GTB/2017

Załącznik 1 SIWZ

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 4/GTB/2017

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych

przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Kompleksowej oferty na organizację wyjazdu na targi: BYGG REIS DEG 2017 Oslo Norwegia, SWISSBAU 2018 Szwajcaria Bazylea 

Tytuł projektu: FRUKKO Twoje oczyszczalnie - program międzynarodowej promocji branży budowy i wykańczania budowli

Zmiana informacji o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty 

Zapytanie ofertowe 4/GTB/2017

SIWZ dla 4/GTB/2017

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

 Załącznik nr 8

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 3/GTB/2017

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś

priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Kompleksowej oferty na organizację wyjazdu na targi:

BYGG REIS DEG 2017 Oslo Norwegia, SWISSBAU 2018 Szwajcaria Bazylea oraz NORDBYGG 2018

 Sztokholm

Tytuł projektu:

FRUKKO Twoje oczyszczalnie - program międzynarodowej promocji branży budowy i wykańczania budowli

 

Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego 3/GTB/2017 

Zapytanie ofertowe 3/GTB/2017

SIWZ dla 3/GTB/2017

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

 Załącznik nr 8 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 2/GTB/2017

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych –Go to Brand Zapytanie ofertowe zgodna z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zgodne z pkt. 6.5.1 Rozeznanie rynku zawarte w ww. wytycznych

Tytuł projektu:

FRUKKO Twoje oczyszczalnie - program międzynarodowej promocji branży budowy i wykańczania budowli

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe - kliknij

Załącznik nr 1 - kliknij 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 1/GTB/2017

 

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Kompleksowej oferty na organizację wyjazdu na targi:

BYGG REIS DEG 2017 Oslo Norwegia, IFAT Monachium Niemcy 2018

oraz SWISSBAU 2018 Szwajcaria Bazylea

 

Ogłoszenie o zakończonym postępowaniu 

Szczegóły zmian treści zamówienia z dnia 08.09.2017

Zmiana treści zamówienia z dnia 08.09.2017

Pytania skierowane do firmy

Zmiana SIWZ - kliknij 

Zapytanie ofertowe - kliknij

SIWZ - kliknij 

Załącznik nr 2 - kliknij

Zalącznik nr 3 - kliknij

Załącznik nr 4 - kliknij

Załącznik nr 5 - kliknij

Załacznik nr 6 - kliknij

Załącznik nr 7 - kliknij

Załącznik nr 8 - kliknij